Uudised

Vormsi arengukava avalik arutelu

Olete oodatud kõik arengukava avalikule arutelule. Toimub: 11.10.2019, kell 11.30 Toimumiskoht: Koolituskeskus (lasteaia II korrus)  
Loe lisaks

Valmis uuendatud Vormsi 2030 arengukava versioon

Eelmisele tööversioonile laekus kümmekond ettepanekut ja parandust, mille põhjal koostati arengukava täiendatud versioon. Hetkel jätkub arengukava arutelu ja investeeringutekava koostamine Vormsi vallavalitsuses ja volikogus.  Loe lisaks

Ootame kommentaare 25. märtsini

Kõik Vormsi arengust huvitatud osapooled on oodatud jagama oma ettepanekuid ja kommentaare äsja avalikustatud arengukava tööversioonile kuni 25. märtsini. Arengukava dokumendi leiate siit. Oma ettepanekud võite saata otse aadressile ragnar.siil@creativitylab.ee, siin veebilehel asuval vormil või vallavalitsusse. Paberil on arengukavaga võimalik tutvuda vallamajas.  Loe lisaks

Vormsi 2030 visioon

Tänasest on veebilehel kommenteerimiseks ja ettepanekute tegemiseks Vormsi 2030 strateegiline raamistik: visioon, põhimõtted ja strateegilised eesmärgid. Vormsi valla visiooniks on:  Elujõuline ja ühtehoidva kogukonnaga Vormsi pakub parimat elukeskkonda loodust, rahu ja turvalisust hindavale inimesele.

Loe lisaks

Vormsi 8 strateegilist eesmärki

Ootame kõikide huviliste ettepanekuid ja kommentaare Vormsi 2030 püstitatud visiooni ja eesmärkide kohta. Eesmärgid aitavad ellu viia nelja visiooni saavutamise eeldust, milleks on  puhas looduskeskkond, piisavalt elanikke, väärtustatud kultuuritraditsioonid ja tugev kogukond.

Loe lisaks

Arengukava kohtumiste kokkuvõtted

Nüüdsest on siin veebilehel üleval kõikide Vormsi 2030 strateegiaarutelude materjalid ja kokkuvõtted. Nende põhjal on loodud arengukava strateegiline raamistik, hetkeolukorra analüüs ja olulisemad tegevused eesmärkide elluviimiseks.

Loe lisaks