Vormsi 8 strateegilist eesmärki

Ootame kõikide huviliste ettepanekuid ja kommentaare Vormsi 2030 püstitatud visiooni ja eesmärkide kohta. Eesmärgid aitavad ellu viia nelja visiooni saavutamise eeldust, milleks on  puhas looduskeskkond, piisavalt elanikke, väärtustatud kultuuritraditsioonid ja tugev kogukond.

1: Vormsi looduskeskkond on hoitud ja tegevuste elluviimisel lähtutakse ökoloogilise tasakaalu hoidmisest.
2: Vormsil on võimalik omandada kvaliteetset alus- ja põhiharidust.
3: Vormsil on soodne keskkond keskkonnasõbraliku ettevõtluse arendamiseks.
4: Vormsil on elanike vajadusi arvestavad transpordiühendused
5: Vormsilastele on tagatud kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavus
6: Vormsil tuntakse ja väärtustatakse kultuuripärandit ning saarel on vilgas kultuurielu.
7: Vormsi on üks hinnatumaid säästva turismi sihtkohti Eestis.
8: Tugev kogukond toetub kaasavale juhtimisele ja omaalgatuse toetamisele.
Eelmine
Arengukava kohtumiste kokkuvõtted
Järgmine
Vormsi 2030 visioon

Kommentaarid

  • Kata Varblane  •  19. november 2018
    Teen ettepaneku Vormsi kultuuripärandi hoidmise ja selle igapäevase märkamise eesmärgil harrastada kõikjal kakskeelsust eest-rootsi. Sh strateegiamaterjalide tõlkimine rootsi keelde (see isegi olulisem kui inglise keel)
  • Ants Varblane  •  20. november 2018
    Eesmärgis 4: Vormsil on elanike vajadusi arvestavad transpordiühendused.
    Tundub, et rõhuasetus on elanike vajadustel. Elanike arv ja vajadused on ajas üsna kiiresti muutuvad suurused. Vormsi loodusressursid (mets, põllumaa, karjamaa, maavarad ...) ja turismi ning puhkeala potentsiaal on mõõdetavad suurused, millest võiks eesmärgi seadmisel lähtuda.
    Siit omakorda koorub tuleviku vajadusi arvestav tegevus, mis võiks seisneda praegusele parvlaevaühendusele alternatiivide otsimises ja nende tasuvuse võrdlemises.

Lisa kommentaar

Email again: