Läänemaa arengustrateegia 2035+

Jaanuaris 2019 võtsid Läänemaa omavalitsuste volikogud vastu Lääne maakonna arengustrateegia aastani 2035+. Arengustrateegias toodud eesmärgid ühtivad hetkel koostamisel oleva Vormsi arengukava eesmärkide ja prioriteetidega. 
Maakonna arengustrateegia püstitab 9 strateegilist eesmärki:
  • E1: Maakonna elatustase on kõrgem Eesti keskmisest.
  • E2: Igal läänlasel on töökoha- ja eneseteostusvõimalus Läänemaal.
  • E3: Elanike arvu muutus on positiivsem võrreldes Eesti keskmisega.
  • E4: Maakonnas on igapäevaeluks vajalikud teenused kättesaadavad ja kvaliteetsed.
  • E5: Maakonnas on võimalik omandada heatasemelist üld-, kutse- ja kõrgharidust.
  • E6: Läänemaal on väga hea ja kiire ühendus pealinna regiooniga.
  • E7: Head maakonnasisesed transpordiühendused.
  • E8: Läänemaa on turvalise ja tervisliku elukeskkonnaga maakond.
  • E9: Läänemaa on atraktiivne ja tuntud kultuuri- ja turismisihtkoht.
Eelmine
Vormsi 2030 visioon
Järgmine
Vormsi 2030 strateegia tööversioon kommenteerimiseks

Lisa kommentaar

Email again: